4.1 Overzicht baten en lasten per programma

Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting na wijziging 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
Dorpen en wijken 38.084 41.090 38.743 39.229 39.674 40.152
Sociaal 122.715 132.444 129.090 130.959 132.619 132.094
Economie 26.119 24.158 23.309 22.731 18.385 15.703
Dienstverlening 3.365 2.571 2.371 2.527 2.600 2.690
Bestuur en bedrijfsvoering 36.029 43.558 46.438 50.197 51.624 56.417
Gevolgen gas- en zoutwinning 12.784 25.225 14.438 6.890 4.946 4.643
Totaal Lasten 239.095 269.045 254.390 252.533 249.849 251.700
Baten
Dorpen en wijken 17.206 16.813 16.379 16.426 16.421 16.465
Sociaal 42.988 39.217 40.150 40.483 41.138 41.469
Economie 17.177 15.005 13.470 12.833 7.363 4.351
Dienstverlening 754 715 535 743 765 856
Bestuur en bedrijfsvoering 154.989 169.138 168.482 175.665 180.951 173.829
Gevolgen gas- en zoutwinning 12.644 25.147 14.438 6.890 4.946 4.643
Totaal Baten 245.757 266.035 253.454 253.039 251.585 241.613
Saldo voor bestemming 6.662 -3.010 -936 506 1.736 -10.087
Stortingen
Dorpen en wijken 358 0 0 0 0 0
Sociaal 4.671 1.027 130 130 130 130
Bestuur en bedrijfsvoering 3.026 89 0 0 0 0
Totaal Stortingen 8.055 1.116 130 130 130 130
Onttrekkingen
Dorpen en wijken 932 1.230 24 16 7 7
Sociaal 5.651 4.399 983 690 124 124
Economie 454 366 13 13 13 13
Bestuur en bedrijfsvoering 3.322 2.824 141 69 18 11
Totaal Onttrekkingen 10.359 8.819 1.162 788 162 156
Totaal mutatie reserves 2.303 7.703 1.032 658 32 26
Saldo na bestemming 8.966 4.693 96 1.164 1.768 -10.061