4.5 Geprognosticeerde balans 2023-2026

Balans 31-12-2023
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 4.984 Eigen vermogen 20.918
Materiële vaste activa 223.955 Voorzieningen 17.522
Financiële vaste activa 7.970 Vaste schulden 113.736
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden -1.085 Vlottende schulden 22.300
Uitzettingen 19.060 Overlopende passiva 88.458
Overlopende activa 7.250
Liquide middelen 800
Totaal 262.934 Totaal 262.934
bedragen x € 1.000
Balans 31-12-2024
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 4.879 Eigen vermogen 21.424
Materiële vaste activa 212.434 Voorzieningen 17.049
Financiële vaste activa 7.934 Vaste schulden 105.064
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden -1.267 Vlottende schulden 20.500
Uitzettingen 19.660 Overlopende passiva 88.178
Overlopende activa 7.775
Liquide middelen 800
Totaal 252.215 Totaal 252.215
bedragen x € 1.000
Balans 31-12-2025
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 4.774 Eigen vermogen 23.160
Materiële vaste activa 201.239 Voorzieningen 16.767
Financiële vaste activa 7.897 Vaste schulden 96.492
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden -840 Vlottende schulden 16.000
Uitzettingen 16.010 Overlopende passiva 84.011
Overlopende activa 6.550
Liquide middelen 800
Totaal 236.430 Totaal 236.430
bedragen x € 1.000
Balans 31-12-2026
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 4.671 Eigen vermogen 13.073
Materiële vaste activa 190.743 Voorzieningen 17.619
Financiële vaste activa 7.859 Vaste schulden 88.020
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden -904 Vlottende schulden 19.100
Uitzettingen 16.110 Overlopende passiva 87.542
Overlopende activa 6.075
Liquide middelen 800
Totaal 225.354 Totaal 225.354
bedragen x € 1.000