4.8 Overzicht investeringen

Overzicht investeringen
Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen IBOR - Tractie Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Maaimachines Klepelmaaier 20.000 10 2.200
Voertuigen Pick-up 55.000 10 6.050
Voertuigen Pick-up autolaadkraan 20.000 10 2.200
Tractoren Tractor 35.000 8 4.725
Voertuigen Bestelauto 35.000 10 3.850
Voertuigen Bestelauto 35.000 10 3.850
Versnipperaar Snippermachine 100.000 10 11.000
Subtotaal vervangingsinvesteringen 300.000 33.875
Reinigingsvoertuig Zijlader 325.000 6 57.417
Subtotaal vervangingsinvestering met eigen dekking 325.000 57.417
Vervangingsinvesteringen IBOR - Openbare verlichting Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Installaties Armaturen 411.540 20 24.692
Installaties Masten 387.750 40 13.571
Subtotaal vervangingsinvesteringen openbare verlichting 799.290 38.264
Vervangingsinvesteringen BWRI - werkbedrijf Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Machines Naaimachines, stapelaars 10.000 10 1.100
Machines Snij-oplegtafel 80.000 10 8.800
Subtotaal vervangingsinvesteringen BWR-werkbedrijf 90.000 9.900
Vervangingsinvesteringen Sport en Bewegen Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Sportvelden Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden 230.000 20 13800
Meubilair en inventaris onderwijs Vervanging sport- en spelmateriaal 122.835 10 13.512
Meubilair en inventaris sport Vervanging sport- en spelmateriaal 87.165 10 9.588
Subtotaal vervangingsinvesteringen Sport en Bewegen 440.000 36.900
Vervangingsinvesteringen Automatisering Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Hardware Appliances (vervanging Aruba Networks) 60.000 5 12.600
Hardware Vervanging Ipads 20.000 5 4.200
Hardware Servers 75.000 4 19.500
Hardware Telefooncentrale 250.000 10 27.500
Hardware Vaste lijnen telefonie 150.000 5 31.500
Hardware Laptops 250.000 5 52.500
Hardware Mobiele telefoon 200.000 3 68.667
Hardware Security 75.000 5 15.750
Hardware Firewalls 25.000 5 5.250
Hardware Storage support 50.000 4 13.000
Subtotaal vervangingsinvesteringen Automatisering 1.155.000 250.467
Vervangingsinvesteringen Informatisering Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Aut. Software Financieel systeem 85.000 5 17.850
Aut. software Intranet 50.000 5 10.500
Subtotaal vervangingsinvesteringen Informatisering 135.000 28.350
Vervangingsinvesteringen riolering Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Rioolgemalen 353.400 direct tlv voorziening
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Risico gestuurd beheer + klimaatadaptie 1.130.756 direct tlv voorziening
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Verbetering van het systeem 110.000 direct tlv voorziening
Subtotaal vervangingsinvesteringen Riool 1.594.156
Nieuwe investeringen
Nieuwe investeringen IBOR - Wegen Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Paden Noorderpark 100.000 40 3.500
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken K. Nieboerweg en Krulweg 351.000 40 12.285
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr. 409.500 20 24.570
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Scheemderstraat Noordbroek 182.000 30 7.887
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Tjallingstraat 195.000 20 11.700
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Dr. W. Dreeslaan 70.200 40 2.457
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Onderhoud wegen (bodemverzakking) 1.000.000 30 43.333
Subtotaal nieuwe investeringen Wegen 2.307.700 105.732
Nieuwe investeringen IBOR - Kunstwerken en beschoeiing Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Herstel beschoeiing Slochterdiep 100.000 20 6.000
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Margrietpark (P. Bielstraat, D. Bakkerstr. 149.175 20 8.951
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Het Loeg (brug) 20.000 40 700
Subtotaal nieuwe investeringen IBOR Kunstwerken en beschoeiing 269.175 15.651
Nieuwe investeringen IBOR - Openbaar Groen Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Groenvoorzieningen Het Loeg 48.750 15 3.738
Groenvoorzieningen Tjallingstraat 19.500 15 1.495
Groenvoorzieningen Dr. W. Dreeslaan 26.000 15 1.993
Groenvoorzieningen Scheemderstraat Noordbroek 45.500 15 3.488
Groenvoorzieningen Meerweg Zuid 80.000 15 6.133
Groenvoorzieningen Margrietpark fase 1 en 2 260.000 15 19.933
Groenvoorzieningen K. Nieboerweg en Krulweg te Foxhol 22.750 15 1.744
Subtotaal nieuwe investeringen Openbaar Groen 502.500 38.525
Nieuwe investeringen IBOR - Verkeersveiligheid Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Grond/Weg/Waterbouwkundige werken Parkeren/verkeersveiligh Houtmanstraat 125.000 20 7.500
Subtotaal nieuwe investeringen IBOR Verkeersveiligheid 125000 7500
Nieuwe investeringen Automatisering Bedrag Afschrijving Kapitaal
termijn lasten
vanaf 2024
Aut.Software Sofware impl. wet open overheid 20.000 5 4.200
Aut.Software Datawarehouse 40.000 5 8.400
Aut.Software Fin adm.werkbedrijf impl.Key2 50.000 5 10.500
Aut.Software Subsidiesoftware 45.000 5 9.450
Aut.Software Uitbreiding Mylex zoekmachine 20.000 5 4.200
Aut.Software Aanpassen sjablonen (wet dig. toeg.) 50.000 5 10.500
Subtotaal nieuwe investeringen Automatisering 225.000 47.250
Totaal investeringen Investering Kap.last
- vervangingsinvesteringen 4.838.446 455.172
- nieuwe investeringen 3.429.375 214.658
Totaal aan investeringen 2023 8.267.821 669.830
Investeringen die worden gedekt uit andere middelen Investering Kap.last
- voorziening riolering 1.594.156 0
- afvalstoffenheffing 325.000 57.417
- stelpost uitzetting budgetten IBOR van € 2 miljoen 1.859.375 106.374
(NB: betreft cursief aangegeven investeringen)
Totaal investeringen waarvan dekking uit andere middelen 3.778.531 163.791
Totaal investeringen die niet worden gedekt vanuit andere middelen 4.489.290 506.039