4.1 Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Wat heeft dit gekost? Totaal baten en lasten
Omschrijving realisatie 2020 Primitief begroot 2021 Begroot na wijziging 2021 realisatie 2021 Verschil 2021
Lasten
algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 1.321 955 1.380 1.354 25 V
Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0
Dividend 0 0 0 0 0
Saldo financieringsfunctie 535 145 443 446 -3 N
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0
totaal algemene dekkingsmiddelen 1.856 1.100 1.823 1.800 22 V
Overhead 26.955 26.303 28.728 31.331 -2.603 N
Heffing VPB 0 0 0 1 -1 N
Onvoorzien 0 138 138 0 138 V
overige lasten per programma
Dorpen en wijken 39.445 39.325 40.740 38.084 2.657 V
Sociaal 122.151 126.813 129.159 122.715 6.444 V
Economie 18.527 17.183 24.559 26.119 -1.560 N
Dienstverlening 3.837 4.252 3.325 3.183 142 V
Gevolgen gas- en zoutwinning 7.257 11.442 28.604 12.272 16.332 V
Bestuur en bedrijfsvoering 4.343 5.361 6.215 3.590 2.625 V
Totaal lasten 224.370 231.916 263.290 239.095 24.195 V
Baten
algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen 18.903 20.228 20.683 20.572 -111 N
Algemene uitkeringen 125.000 123.085 130.628 132.055 1.427 V
Dividend 199 355 263 224 -39 N
Saldo financieringsfunctie 181 179 150 165 15 V
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0
totaal algemene dekkingsmiddelen 144.283 143.847 151.724 153.016 1.292 V
Overhead 737 649 822 518 -304 N
Heffing VPB 0 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0 0
overige lasten per programma
Dorpen en wijken 16.864 16.935 17.245 17.206 -39 N
Sociaal 41.947 43.217 44.349 42.988 -1.361 N
Economie 9.330 6.333 14.333 16.885 2.552 V
Dienstverlening 611 692 651 754 103 V
Gevolgen gas- en zoutwinning 7.501 11.802 28.245 12.639 -15.606 N
Bestuur en bedrijfsvoering 857 4.927 4.232 1.752 -2.481 N
Totaal baten 222.129 228.401 261.602 245.757 -15.845 N
Saldo voor bestemming -2.242 -3.516 -1.688 6.662 8.350 V
Mutatie reserves
stortingen
Dorpen en wijken 0 0 350 358 -8 N
Sociaal 1.000 4.286 4.673 4.671 2 V
Economie 0 0 0 0 0
Dienstverlening 0 0 0 0 0
Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0
Bestuur en bedrijfsvoering 2.924 1.810 2.936 3.026 -90 N
Totaal stortingen 3.924 6.096 7.959 8.055 -96 N
onttrekkingen
Dorpen en wijken 710 200 1.302 932 -370 N
Sociaal 3.736 6.915 8.774 5.651 -3.123 N
Economie 628 13 368 454 86 V
Dienstverlening 0 0 0 0 0
Gevolgen gas- en zoutwinning 0 0 0 0 0
Bestuur en bedrijfsvoering 3.522 1.484 3.455 3.322 -133 N
Totaal onttrekkingen 8.596 8.612 13.898 10.359 -3.539 N
Totaal mutatie reserves 4.672 2.515 5.939 2.303 -3.635 N
Saldo na bestemming 2.431 -1.000 4.251 8.966 4.715 V
Toelichting: N = nadelig verschil en V = voordelig verschil
bedragen x € 1.000