Sitemap

Jaarrekening 2021 Blz. 1
Jaarrekening 2021 Blz. 2
1. Algemeen en 2. Programma's Blz. 3
1 . Algemeen Blz. 4
Leeswijzer Blz. 5
1.1 Inleiding Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Financiële resultaten Blz. 8
1.2 Jaarrekening in één oogopslag Blz. 9
Begroting in één oogopslag Blz. 10
1.3 Samenstelling college en gemeenteraad Blz. 11
Samenstelling College 2022-2026 Blz. 12
Samenstelling Gemeenteraad 2022-2026 Blz. 13
Leeswijzer Blz. 14
2.1 Programma Dorpen en wijken Blz. 15
2.1.0. Inleiding Blz. 16
2.1.0. Inleiding Blz. 17
2.1.1 Het versterken van de sociale cohesie Blz. 18
Algemeen Blz. 19
Wat hebben we bereikt? Blz. 20
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 21
2.1.2 Huisvesting Blz. 22
Algemeen Blz. 23
Maatschappelijk vastgoed Blz. 24
Vastgoedbeleid Blz. 25
Vrijkomende locaties en gebouwen Blz. 26
Beheer en onderhoud gebouwen Blz. 27
2.1.3 Cultuur, archeologie, erfgoed en monumentenzorg Blz. 28
Cultuur Blz. 29
Inleiding Blz. 30
Wat hebben we bereikt? Blz. 31
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 32
Archeologie Blz. 33
Algemeen Blz. 34
Wat hebben we bereikt? Blz. 35
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 36
Erfgoed en monumentenzorg Blz. 37
Algemeen Blz. 38
Wat hebben we bereikt? Blz. 39
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 40
2.1.4 Sport en bewegen Blz. 41
Sport en bewegen Blz. 42
Wat hebben we bereikt? Blz. 43
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 44
Indicatoren Blz. 45
2.1.5 Openbare orde en veiligheid (OOV) Blz. 46
Algemeen Blz. 47
Wat hebben we bereikt? Blz. 48
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 49
2.1.6 Fysieke leefbaarheid Blz. 50
Algemeen Blz. 51
Wat hebben wij bereikt? Blz. 52
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Blz. 53
2.1.7 Beleidsindicatoren Blz. 54
Indicatoren Blz. 55
2.1.8 Financieel overzicht Blz. 56
Financieel overzicht programma dorpen en wijken Blz. 57
Toelichting Blz. 58
2.2 Programma Sociaal Blz. 59
2.2.1 Inleiding Blz. 60
Inleiding Blz. 61
2.2.2 Gezondheid Blz. 62
Gezondheidsbeleid en Lokaal Preventieakkoord vastgesteld Blz. 63
Thema 1: Roken Blz. 64
Wat hebben we bereikt? Blz. 65
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 66
Indicatoren Blz. 67
Thema 2: Leefstijl Blz. 68
Wat hebben we bereikt? Blz. 69
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 70
Indicatoren Blz. 71
Thema 3: Samenwerking en bewonersinitiatieven Blz. 72
Wat hebben we bereikt? Blz. 73
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 74
Indicatoren Blz. 75
Provinciaal NPG-programma Zorg Nabij Blz. 76
Provinciaal NPG-programma Zorg Nabij Blz. 77
Wat hebben we bereikt? Blz. 78
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 79
Indicatoren Blz. 80
2.2.3 Welzijn Blz. 81
Thema 1: Maatschappelijke dienstverlening (sociaal cultureel werk) Blz. 82
Thema 1: Maatschappelijke dienstverlening (sociaal cultureel werk) Blz. 83
Wat hebben we bereikt? Blz. 84
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 85
Indicatoren Blz. 86
Thema 2: Informele zorg: mantelzorg en vrijwilligers Blz. 87
Thema 2: Informele zorg: mantelzorg en vrijwilligers Blz. 88
Wat hebben we bereikt? Blz. 89
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 90
Indicatoren Blz. 91
Thema 3: Ouderen Blz. 92
Thema 3: Ouderen Blz. 93
Wat hebben we bereikt? Blz. 94
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 95
Indicatoren Blz. 96
Welzijn Blz. 97
2.2.4 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Blz. 98
Overkoepelend: Uitvoering Wmo Blz. 99
Wat hebben we bereikt? Blz. 100
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 101
Thema 1: Algemene voorzieningen Blz. 102
Thema 1: Algemene voorzieningen Blz. 103
Wat hebben we bereikt? Blz. 104
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 105
Indicatoren Blz. 106
Thema 2: Wonen en Zorg Blz. 107
Wat hebben we bereikt? Blz. 108
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 109
Thema 3: Vervoer Blz. 110
Thema 3: Vervoer Blz. 111
Wat hebben we bereikt? Blz. 112
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 113
Thema 4: Toezicht en handhaving Blz. 114
Thema 4: Toezicht en handhaving Blz. 115
Wat hebben we bereikt? Blz. 116
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 117
Indicatoren Blz. 118
Thema 5: Toegankelijk Midden Groningen (VN-verdrag handicap) Blz. 119
Toegankelijk Midden Groningen (VN-verdrag handicap) Blz. 120
Wat hebben we bereikt? Blz. 121
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 122
Indicatoren Blz. 123
Thema 6: Beschermd wonen Blz. 124
Thema 6: Beschermd wonen Blz. 125
Wat hebben we bereikt? Blz. 126
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 127
Indicatoren Blz. 128
Thema 7: Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) Blz. 129
Thema 7: Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) Blz. 130
Wat hebben we bereikt? Blz. 131
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 132
Inleiding Blz. 133
2.2.5 Jeugd Blz. 134
Jeugd Blz. 135
Thema 1: Bewuste keuze voor nieuw leven Blz. 136
Thema 1: Bewuste keuze voor nieuw leven Blz. 137
Wat hebben we bereikt? Blz. 138
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 139
Indicatoren Blz. 140
Thema 2: Normaliseren en bevorderen eigen kracht van gezinnen en jongeren Blz. 141
Thema 2: Normaliseren en bevorderen eigen kracht van gezinnen en jongeren Blz. 142
Wat hebben we bereikt? Blz. 143
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 144
Indicatoren Blz. 145
Thema 3: Vroegtijdig signaleren van problemen Blz. 146
Wat hebben we bereikt? Blz. 147
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 148
Indicatoren Blz. 149
Thema 4: Ondersteuning inzetten waar nodig Blz. 150
Wat hebben we bereikt? Blz. 151
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 152
Indicatoren Blz. 153
Thema 5: Veilige opvoedomgeving Blz. 154
Veilige opvoedomgeving Blz. 155
Wat hebben we bereikt? Blz. 156
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 157
Indicatoren Blz. 158
Thema 6: Verbeteren Jeugdhulp Blz. 159
Meer greep krijgen op de uitgaven Blz. 160
Uitgangspunt 1: Meer greep krijgen op de uitgaven Blz. 161
Wat hebben we bereikt? Blz. 162
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 163
De ontwikkeling van het kind is het belangrijkst Blz. 164
Uitgangspunt 2: De ontwikkeling van het kind is het belangrijkst Blz. 165
Wat hebben we bereikt? Blz. 166
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 167
Van te veel kinderen in het gedwongen kader naar 0 Blz. 168
Uitgangspunt 3: Van te veel kinderen in het gedwongen kader naar 0 Blz. 169
Wat hebben we bereikt? Blz. 170
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 171
Van productgericht naar gezinsgericht Blz. 172
Uitgangspunt 4: Van productgericht naar gezinsgericht Blz. 173
Wat hebben we bereikt? Blz. 174
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 175
Van uit huis naar thuis Blz. 176
Uitgangspunt 5: Van uit huis naar thuis Blz. 177
Wat hebben we bereikt? Blz. 178
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 179
Indicatoren Blz. 180
Jeugdhulp Blz. 181
2.2.6 Onderwijs Blz. 182
Vergroten van onderwijskansen (Onderwijsachterstandenbeleid) Blz. 183
Vergroten van onderwijskansen (Onderwijsachterstandenbeleid) Blz. 184
Wat hebben we bereikt? Blz. 185
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 186
Indicatoren Blz. 187
Wat hebben we bereikt? Blz. 188
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 189
Indicatoren Blz. 190
Wat hebben we bereikt? Blz. 191
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 192
Indicatoren Blz. 193
Wat hebben we bereikt? Blz. 194
Wat hebben we daarvoor gedaan Blz. 195
Indicatoren Blz. 196
Wat hebben we bereikt? Blz. 197
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 198
Indicatoren Blz. 199
Passend onderwijs Blz. 200
Passend onderwijs Blz. 201
Wat hebben we bereikt? Blz. 202
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 203
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 204
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 205
Wat hebben we bereikt? Blz. 206
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 207
Indicatoren Blz. 208
Leerlingenvervoer Blz. 209
Leerlingenvervoer Blz. 210
Wat hebben we bereikt? Blz. 211
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 212
Onderwijshuisvesting Blz. 213
Opgave 1: Gemeentelijke verordening Blz. 214
Opgave 1: Gemeentelijke verordening Blz. 215
Wat hebben we bereikt? Blz. 216
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 217
Opgave 2: Het Scholenprogramma Blz. 218
Opgave 2: Het Scholenprogramma Blz. 219
Wat hebben we bereikt? Blz. 220
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 221
Opgave 3: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 222
Opgave 3: Integraal Huisvestingsplan (IHP) Blz. 223
Wat hebben we bereikt? Blz. 224
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 225
Opgave 4: Leerlingenprognoses Blz. 226
Opgave 4: Leerlingenprognoses Blz. 227
Wat hebben we bereikt? Blz. 228
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 229
Opgave 5: Programma en Overzicht Blz. 230
Opgave 5: Programma en Overzicht Blz. 231
Wat hebben we bereikt? Blz. 232
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 233
Onderwijs Blz. 234
2.2.7 Participatiewet Blz. 235
Uitkeringen Blz. 236
Wat hebben we bereikt? Blz. 237
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 238
Bijstandsvolume Blz. 239
Re-integratie Blz. 240
Wat hebben we bereikt? Blz. 241
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 242
Aantal mensen met een afspraakbaan Blz. 243
Aantal mensen op beschutte werkplek Blz. 244
Duurzame uitstroom naar betaald werk Blz. 245
Zelfstandigen in coronatijd Blz. 246
Wet sociale werkvoorziening (WSW) Blz. 247
Wat hebben we bereikt? Blz. 248
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 249
Aantal mensen werkzaam in de WSW Blz. 250
Minima- en armoedebeleid Blz. 251
Kinderarmoede Blz. 252
Wat hebben we bereikt? Blz. 253
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 254
Het bereik van het aantal kinderen Blz. 255
Wat hebben we bereikt? Blz. 256
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 257
Het bereik van het Meedoenfonds en collectieve aanvullende ziektekostenverzekering Menzis Blz. 258
Aantal mensen door maatschappelijke organisaties ondersteund Blz. 259
Jongerenaanpak 18-27 jaar Blz. 260
Scholing Blz. 261
Wat hebben we bereikt? Blz. 262
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 263
Aantal vroegtijdige schoolverlaters Blz. 264
Participatie Blz. 265
Wat hebben we bereikt? Blz. 266
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 267
Aantal jongeren die we ondersteunen naar een passende plek in de samenleving Blz. 268
Participatie en integratie nieuwkomers Blz. 269
Wat hebben we bereikt? Blz. 270
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 271
Indicatoren participatie en integratie nieuwkomers Blz. 272
Volwasseneneducatie Blz. 273
Wat hebben we bereikt? Blz. 274
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 275
Aantal inwoners dat heeft deelgenomen aan volwasseneneducatie Blz. 276
Participatiewet Blz. 277
2.2.8 Schuldhulpverlening Blz. 278
Dienstverlening en kwaliteit Blz. 279
Dienstverlening en kwaliteit Blz. 280
Wat hebben we bereikt? Blz. 281
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 282
Indicatoren Blz. 283
Preventie en Vroegsignalering Blz. 284
Thema 1: Vroegsignalering Blz. 285
Thema 1: Vroegsignalering Blz. 286
Wat hebben we bereikt? Blz. 287
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 288
Indicatoren Blz. 289
Thema 2: Preventie Blz. 290
Wat hebben we bereikt? Blz. 291
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 292
Indicatoren Blz. 293
Thema 3: Netwerk Blz. 294
Thema 3: Netwerk Blz. 295
Wat hebben we bereikt? Blz. 296
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 297
Indicatoren Blz. 298
Hersteloperatie toeslagen Blz. 299
Hersteloperatie toeslagen Blz. 300
Wat hebben we bereikt? Blz. 301
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 302
Schuldhulpverlening Blz. 303
2.2.9 Sociale teams Blz. 304
Speerpunt 1: Harmonisatie Blz. 305
Speerpunt 1: Harmonisatie Blz. 306
Wat hebben we bereikt? Blz. 307
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 308
Speerpunt 2: Verzakelijking Blz. 309
Wat hebben we bereikt? Blz. 310
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 311
Indicatoren Blz. 312
Speerpunt 3: Transformatie Blz. 313
Wat hebben we bereikt? Blz. 314
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 315
Sociale teams Blz. 316
2.2.10 Beleidsindicatoren Blz. 317
indicatoren Blz. 318
2.2.11 Financieel overzicht Blz. 319
Financieel overzicht sociaal Blz. 320
Toelichting Blz. 321
2.3 Programma Economie Blz. 322
Algemeen Blz. 323
2.3.1 Omgevingswet Blz. 324
Omgevingswet Blz. 325
Wat hebben we bereikt? Blz. 326
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 327
2.3.2 Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 328
Inleiding Blz. 329
A7-studies Blz. 330
Bestemmingsplan Buitengebied Blz. 331
Omgevingsdienst Groningen Blz. 332
Herstructurering HoogezandNoord Blz. 333
Stadshart Noord / Kerkstraat Blz. 334
Gorecht West Blz. 335
Vosholen fase II Blz. 336
2.3.3 Economie Blz. 337
Economie Blz. 338
Bedrijvenlocaties en werkgelegenheid Blz. 339
Landbouw Blz. 340
Detailhandel Blz. 341
Recreatie en toerisme Blz. 342
2.3.4 Verkeer Blz. 343
Inleiding Blz. 344
Wat hebben we bereikt? Blz. 345
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 346
2.3.5 Duurzaamheid Blz. 347
Duurzaamheid Blz. 348
Samenleving Blz. 349
Energievoorziening en Wonen Blz. 350
Gemeentelijke organisatie Blz. 351
2.3.6 Beleidsindicatoren Blz. 352
Beleidsindicatoren Blz. 353
2.3.7 Financieel overzicht Blz. 354
Financieel overzicht economie Blz. 355
Economie financieel overzicht Blz. 356
2.4 Programma Dienstverlening Blz. 357
2.4.0 Inleiding Blz. 358
Inleiding: Programma dienstverlening Blz. 359
Uitvoeringsplan Programma Dienstverlening 2020 en 2021 Blz. 360
2021 is het jaar van dialoog, digitale democratie en digitalisering Blz. 361
2.4.1 Programmaplan Dienstverlening Blz. 362
Speerpunt 1, Van Buiten naar Binnen, (faciliteren en verbinden) Blz. 363
Speerpunt 1 Blz. 364
Wat hebben we bereikt? Blz. 365
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 366
Speerpunt 2 democratie en dialoog (E-Dienstverlening/E-Democratie) Blz. 367
Speerpunt 2 Blz. 368
Wat hebben we bereikt? Blz. 369
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 370
Speerpunt 3 Open Data Blz. 371
Speerpunt 3 Blz. 372
Wat hebben we bereikt? Blz. 373
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 374
Speerpunt 4 Strategie online Blz. 375
Speerpunt 4 Blz. 376
Wat hebben we bereikt? Blz. 377
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 378
I-burgerzaken Indicatoren (resultaten tot nu toe) Blz. 379
I-burgerzaken Blz. 380
2.4.2 Financieel overzicht Blz. 381
Financieel overzicht dienstverlening Blz. 382
Analyse afwijkingen Programma Dienstverlening Blz. 383
2.5 Programma Gevolgen gas- en zoutwinning en NPG projecten Blz. 384
2.5.1 Gevolgen gas- en zoutwinning Blz. 385
Gevolgen gaswinning Blz. 386
Wat hebben we bereikt? Blz. 387
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 388
inleiding Blz. 389
Schade Blz. 390
Versterking Blz. 391
Scholenprogramma Blz. 392
Gevolgen zoutwinning Blz. 393
inleiding Blz. 394
Wat hebben we bereikt? Blz. 395
Wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 396
2.5.2 Lokaal programma Hart voor Midden Groningen (Nationaal Programma Groningen) Blz. 397
Inleiding Blz. 398
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Blz. 399
2.5.3 Financieel overzicht Blz. 400
Gevolgen gas- en zoutwinning Blz. 401
Programma gevolgen gaswinning Blz. 402
NPG zorg nabij Blz. 403
2.6 Programma Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 404
2.6.1 Bestuur en bedrijfsvoering Blz. 405
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 406
Lokale heffingen Blz. 407
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Blz. 408
Dividend Blz. 409
Saldo financieringsfunctie Blz. 410
Overhead Blz. 411
Vennootschapsbelasting Blz. 412
Onvoorzien Blz. 413
2.6.2 Beleidsindicatoren Blz. 414
Beleidsindicatoren Blz. 415
2.6.3 Financieel overzicht Blz. 416
Financieel overzicht bestuur en bedrijfsvoering Blz. 417
Toelichting financiële tabel Blz. 418
3. Paragrafen Blz. 419
3.1 Paragraaf bedrijfsvoering Blz. 420
De opgave voor 2021 Blz. 421
Opgave 2021 Blz. 422
Dienstverlening Blz. 423
Dienstverlening Blz. 424
Communicatie Blz. 425
Communicatie Blz. 426
Human resource management Blz. 427
HRM Blz. 428
Informatisering en automatisering Blz. 429
I&A Blz. 430
Facilitaire zaken Blz. 431
Facilitaire zaken Blz. 432
Planning & Control Blz. 433
P&C Blz. 434
Juridische zaken en inkoop Blz. 435
Juridische zaken en inkoop Blz. 436
Financiën Blz. 437
Financiën Blz. 438
3.2 Paragraaf lokale heffingen Blz. 439
Inleiding Blz. 440
Inleiding Blz. 441
Inkomsten lokale heffingen Blz. 442
Inkomsten lokale heffingen Blz. 443
Opbrengsten lokale heffingen Blz. 444
opbr lok heffing Blz. 445
Beleid lokale heffingen Blz. 446
Beleid lokale heffingen Blz. 447
Kostendekking van de heffingen Blz. 448
Kostendekking van de heffingen Blz. 449
Kostendekkendheid van de rioolheffing Blz. 450
riool kostendekking Blz. 451
Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing Blz. 452
afval kostendekking Blz. 453
Belastingdruk (woonlasten) Blz. 454
Belastingdruk (woonlasten) Blz. 455
Belastingdruk Blz. 456
Woonlasten Blz. 457
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 458
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 459
automatische kwijtschelding Blz. 460
3.3 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 461
Inleiding Blz. 462
Inleiding Blz. 463
Risico versus onzekerheden Blz. 464
Risico versus onzekerheden Blz. 465
Risicokwalificatie Blz. 466
Weerstandsvermogen vs weerstandskapitaal Blz. 467
Weerstandsvermogen versus weerstandskapitaal Blz. 468
Risicomanagement Blz. 469
Risicomanagement Blz. 470
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 471
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 472
Weerstandscapaciteit Blz. 473
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 474
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 475
Overzicht risico's Blz. 476
Risicotabel 2021 Blz. 477
Financiële kengetallen Blz. 478
Financiële kengetallen Blz. 479
Kengetallen Blz. 480
3.4 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 481
Inleiding Blz. 482
Inleiding Blz. 483
Ambitie Blz. 484
Ambitie Blz. 485
Doelstellingen Blz. 486
Doelstellingen Blz. 487
Inzet Blz. 488
Inzet Blz. 489
Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten) Blz. 490
Financieel overzicht kapitaalgoederen (excl. loonkosten, overhead en kapitaalslasten) Blz. 491
3.5 Paragraaf Financiering Blz. 492
Inleiding Blz. 493
inleiding Blz. 494
Wettelijk kader Blz. 495
Wettelijk kader Blz. 496
Financieringsbeleid Blz. 497
Financieringsbeleid Blz. 498
Vermogenspositie langlopende- en kortlopende geldleningen Blz. 499
Vermogenspositie langlopende geldleningen Blz. 500
Vermogenspositie kortlopende geldleningen Blz. 501
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Blz. 502
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt Blz. 503
Risicobeheersing Blz. 504
Risicobeheersing Blz. 505
Renterisico en renterisico's vaste schuld Blz. 506
Kredietrisico's en interne rente Blz. 507
Gewaarborgde geldleningen Blz. 508
Specificatie gewaarborgde geldleningen Blz. 509
Rentetoerekening Blz. 510
Schatkistbankieren Blz. 511
3.6 Paragraaf Verbonden partijen Blz. 512
Inleiding verbonden partijen Blz. 513
Inleiding Blz. 514
Verbonden partijen Blz. 515
Verbonden partijen Blz. 516
Informatie per verbonden partijen Blz. 517
Informatie per verbonden partijen Blz. 518
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 519
Openbaar lichaam Blz. 520
BV & NV Blz. 521
Verenigingen Blz. 522
Stichtingen Blz. 523
Overig Blz. 524
3.7 Paragraaf Grondbeleid Blz. 525
Inleiding Grondbeleid Blz. 526
Inleiding Blz. 527
Herziening grondexploitaties Blz. 528
Herziening grondexploitaties Blz. 529
Winst en verlies Blz. 530
Winst en verlies Blz. 531
Grondexploitaties Blz. 532
Grondexploitaties Blz. 533
Overige bouwgronden in exploitatie Blz. 534
Overige bouwgronden in exploitatie Blz. 535
Financieel Blz. 536
Resultaat grondexploitaties 2021 Blz. 537
Voorzieningen Blz. 538
Boekwaarde grondexploitaties Blz. 539
Winstnemingen Blz. 540
Overige complexen (geen onderdeel van bouwgronden in exploitatie) Blz. 541
Overige complexen Blz. 542
Risico's Blz. 543
Risico's Blz. 544
Risico's 1 Blz. 545
Risico's 2 Blz. 546
3.8 Paragraaf Bestuur Blz. 547
Inleiding bestuur Blz. 548
Inleiding Blz. 549
Interactieve beleidsvorming Blz. 550
Interactieve beleidsvorming Blz. 551
Thema's voor de raad in 2021 Blz. 552
Thema's voor de raad in 2021 Blz. 553
Passende vergaderstructuur voor de raad Blz. 554
Passende vergaderstructuur voor de raad Blz. 555
Spreekrecht Blz. 556
Spreekrecht Blz. 557
Kwaliteit van besluitvorming Blz. 558
Kwaliteit van besluitvorming Blz. 559
Rekenkamercommissie Blz. 560
Rekenkamercommissie Blz. 561
3.9 Paragraaf Taakstelling Blz. 562
Paragraaf taakstelling Blz. 563
4. Jaarrekening Blz. 564
4.1 Overzicht baten en lasten Blz. 565
Overzicht baten en lasten Blz. 566
4.2 Toelichting op baten en lasten Blz. 567
4.2.1. Analyse afwijkingen Blz. 568
Analyse afwijkingen Blz. 569
4.2.2 Analyse begrotingswijzigingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 570
Inleiding Blz. 571
inleid Blz. 572
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Blz. 573
analyse begr afw Blz. 574
Conclusie Blz. 575
4.2.3 Overzicht aanwending voorziening Blz. 576
Overzicht aanwending voorziening Blz. 577
4.2.4 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 578
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 579
4.2.5 Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves Blz. 580
Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves Blz. 581
4.3 Balans Blz. 582
Balans Blz. 583
Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen Blz. 584
4.4 Toelichting balans Blz. 585
4.4.1 Waarderingsgrondslagen Blz. 586
Waarderingsgrondslagen Blz. 587
4.4.2 Methode van afschrijving en afschrijvingstermijnen Blz. 588
Methode van afschrijving en afschrijvingstermijnen Blz. 589
4.4.3 Toelichting op activa Blz. 590
Verloopoverzicht herrubricering vaste activa Blz. 591
Toelichting op de Balans 2021 Blz. 592
Immateriële vaste activa Blz. 593
IVA Blz. 594
Materiële vaste activa Blz. 595
MVA Blz. 596
Financiële vaste activa Blz. 597
FVA Blz. 598
Voorraden Blz. 599
Voorr. Blz. 600
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Blz. 601
Verloop risicovoorzieningen Blz. 602
Liquide middelen Blz. 603
liq midd Blz. 604
Overlopende activa Blz. 605
4.4.4 Toelichting op passiva Blz. 606
Eigen vermogen Blz. 607
EV Blz. 608
Voorzieningen Blz. 609
voorzien Blz. 610
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Blz. 611
vaste schulden Blz. 612
Vlottende schulden Blz. 613
Overlopende passiva Blz. 614
overl pass Blz. 615
Gewaarborgde geldleningen Blz. 616
Contractuele verplichtingen Blz. 617
Verlofuren Blz. 618
4.5 Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 619
Overzicht baten en lasten per taakveld Blz. 620
4.6 Overzicht reserves en voorzieningen Blz. 621
4.6.1 Reserves Blz. 622
Overzicht reserves Blz. 623
4.6.2 Voorzieningen Blz. 624
Overzicht voorzieningen Blz. 625
Voorzieningen activa Blz. 626
4.7 Overzicht investeringen Blz. 627
Investeringen Blz. 628
Doorlopende investeringskredieten Blz. 629
In 2021 gereed gemelde investeringen Blz. 630
4.8 Overzicht verantwoording specifieke uitkeringen (SiSa) Blz. 631
Overzicht SiSa Blz. 632
4.9 Wet Normering topinkomens Blz. 633
Wet Normering topinkomens Blz. 634
4.10 Controleverklaring accountant Blz. 635
Controleverklaring Blz. 636
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap