4.10 Controleverklaring accountant

De accountantscontrole over 2021 heeft geleid tot een goedkeurende verklaring van de accountant op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Het accountantsrapport 2021 is evenals onze reactie daarop als aparte bijlage bij dit boekwerk toegevoegd.