3.9 Paragraaf Taakstelling

De gemeenteraad heeft in 2019, 2020 en 2021 bezuinigingsmaatregelen tot een bedrag van circa € 13 miljoen genomen die moeten leiden tot een gezonde financiële positie in de komende jaren. Daarnaast is vanuit de herindeling een taakstelling van € 450.000 inzake het maatschappelijk vastgoed verwerkt in de begrotingsbestanden. In de jaren 2019 tot en met 2021 werd de taakstelling gedeeltelijk incidenteel en structureel ingevuld.