4.5 Geprognosticeerde balans 2022-2025

Balans 31-12-2022
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 4.057 Eigen vermogen 23.763
Materiële vaste activa 217.841 Voorzieningen 15.486
Financiële vaste activa 7.448 Vaste schulden 158.959
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 4.484 Vlottende schulden 23.957
Uitzettingen 23.963 Overlopende passiva 52.218
Overlopende activa 16.200
Liquide middelen 389
Totaal 274.383 Totaal 274.383
bedragen in euro
Balans 31-12-2023
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 3.952 Eigen vermogen 24.743
Materiële vaste activa 230.319 Voorzieningen 15.469
Financiële vaste activa 7.413 Vaste schulden 146.986
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 3.380 Vlottende schulden 28.957
Uitzettingen 21.961 Overlopende passiva 65.960
Overlopende activa 14.700
Liquide middelen 389
Totaal 282.115 Totaal 282.115
bedragen in euro
Balans 31-12-2024
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 3.848 Eigen vermogen 25.429
Materiële vaste activa 252.128 Voorzieningen 16.063
Financiële vaste activa 7.377 Vaste schulden 180.564
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 3.285 Vlottende schulden 18.957
Uitzettingen 19.959 Overlopende passiva 59.423
Overlopende activa 13.450
Liquide middelen 389
Totaal 300.436 Totaal 300.436
bedragen in euro
Balans 31-12-2025
Vaste Activa Vaste passiva
Immateriële vaste activa 3.743 Eigen vermogen 26.787
Materiële vaste activa 241.602 Voorzieningen 16.381
Financiële vaste activa 7.340 Vaste schulden 168.042
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 3.230 Vlottende schulden 18.457
Uitzettingen 19.957 Overlopende passiva 59.045
Overlopende activa 12.450
Liquide middelen 389
Totaal 288.712 Totaal 288.712
bedragen in euro