4.8 Overzicht investeringen

Tabel overzicht investeringen
INVESTERINGEN IBOR - Tractie Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Tractoren Traktor kubota SL 35.000 8 4.725
Pick-up Autolaadkraan Ford Transit 3-VTF-50 SL 11.000 10 1.210
Pick-up Ford transit 3-VTF-50 SL 52.000 10 5.720
Maaimachines Cirkelmaaier 1515 SL 90.000 8 12.150
Bestelauto's VW Caddy 1-VTX-44 MW 33.000 10 3.630
Bestelauto's VW Caddy 1-VTX-45 BOA MW 33.000 10 3.630
Bestelauto's VW Caddy 1-VTX-46 MW 33.000 10 3.630
Bestelauto's VW Caddy 1-VTX-47 MW 33.000 10 3.630
Maaimachines Zitmaaier Toro MW 90.000 8 12.150
Tractoren Tractor Deutz Fahr Agritron SL incl maaiarm met ecologische cirkelmaaier 285.000 8 38.475
Sub-totaal Vervangingsinvestering 695.000 50.475 38.475
Reinigingsvoertuigen 8J Bovenlader 21-BDF-8 H-S 330.000 8 44.550
Sub-totaal met andere dekking 330.000 44.550 0
INVESTERINGEN IBOR - Wegen en verhardingen Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Onderhoud wegen - bodemverzakking 2022 1.000.000 30 43.333
Sub-totaal met andere dekking 1.000.000 0 43.333
INVESTERINGEN IBOR - Kunstwerken en Beschoeiingen Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Renovatie brug Middelste Klap 50.000 40 1.750
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Div grote bruggen 150.000 40 5.250
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Dek renovatie bruggen Harkstede 100.000 40 3.500
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Vernieuwing brug Slochteren 350.000 40 12.250
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Geluidsscherm Kielsterachterweg 50.000 20 3.000
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Beschoeiingen haven Zuidbroek 300.000 20 18.000
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Overige beschoeiingen 150.000 20 9.000
Sub-totaal nieuwe investering 1.150.000 52.750 0
INVESTERINGEN IBOR - Vervangingsplan Openbare verlichting Bedrag Afschrijving- termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Installaties Openb. verlichting 2022 masten 235.000 40 8.225
Installaties Openb. verlichting 2022 armaturen 361.000 20 21.660
Sub-totaal met andere dekking 596.000 29.885 0
INVESTERINGEN IBOR - Riolering Bedrag Afschrijving- termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Investeringen op basis van risicogestuurd beheer 1.130.756 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Grond- / Weg / Waterbouw- kundige werken Investeringen voor verbetering van het systeem 110.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Sub-totaal met andere dekking 1.240.756
INVESTERINGEN IBOR - Afval Bedrag Afschrijving- termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Inzamelmiddelen Vervangen ondergrondse verzamelvoorz. 75.000 10 8.250
Inzamelmiddelen Vervangen ondergrondse verzamelvoorz. grondbak 75.000 20 4.500
Inzamelmiddelen Aanvulling krediet 2021 Oud papier containers 7103318 122.500 10 14.700
Inzamelmiddelen software Klein materiaal huishoudelijk afval 70.000 5 13.475
Sub-totaal (nieuw) met andere dekking 342.500 40.925 0
INVESTERINGEN Facilitair Bedrag Afschrijving- termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Apparaten Cameratoezicht (aanvulling op 2021) 20.000 5 4.200
Apparaten Carillon computer 100.000 5 21.000
Sub-totaal nieuwe investering 120.000 25.200 0
INVESTERINGEN BOA's Bedrag Afschrijving- termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
E-bikes Urban Bike Patrol fiets Handhaving 15.000 6 2.650
Sub-totaal nieuwe investering 15.000 2.650 0
INVESTERINGEN Sport Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Sportveld (natuurgras) Renovatie/vernieuwing 4 sportvelden per jaar 230.000 20 13.800
Meubilair en inventaris Verv.sportmateriaal gymzalen (80% van €210.000) 168.000 10 18.480
Meubilair en inventaris Verv.sportmateriaal sporthallen (20% van €210.000 ) 42.000 10 4.620
Sub-totaal Vervangingsinvestering 440.000 36.900 0
INVESTERINGEN Automatisering Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Aut. Hardware Telefonie mobiele toestellen compleet 65.000 3 22.317
Aut. Hardware Switches aanvulling op investering uit 2020 40.000 5 8.400
Aut. Hardware Vervangen Ipads gemeenteraad 25.000 3 8.583
Sub-totaal Vervangingsinvestering 130.000 39.300 0
Aut. Hardware 4 Vmware servers een aanvullend bedrag op 7103465 8.000 4 2.080
Aut. Hardware OPTIE: Nvidia kaarten tbv teams Citrix omg 10 st 30.000 5 6.300
Aut. Hardware OPTIE: 600 licenties tbv Nvidia kaarten 6.000 5 1.260
Aut. Hardware OPTIE: uitbreiding Storage ivm verdere digitalisering 40.000 4 10.400
Aut. Hardware Telefonie mobiele toestellen compleet 35.000 3 12.017
Aut. Hardware Thin clients nieuw 5.000 5 1.050
Aut. Hardware 10 vergadersets videoconf. (College, IBOR, BWRI) 30.000 3 10.300
Aut. Hardware Toegangscontrole: kaartlezers Mifiar Cardaccess 10.000 5 2.100
Aut. Hardware Project redundantie 80.000 4 20.800
Sub-totaal nieuwe investering 244.000 66.307 0
INVESTERINGEN Informatisering Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Aut.Software Raadsinformatiesysteem 50.000 5 10.500
Aut. Software Burgerzaken systeem 150.000 5 31.500
Aut. Software Werk- en inkomen systeem 80.000 5 16.800
Sub-totaal Vervangingsinvestering 280.000 58.800 0
Aut. Software aanpassingen financieel systeem 16.000 5 3.360
Aut. Software HR dashboard 15.000 5 3.150
Aut. Software E-dienstverlening/website doorontwikkeling 50.000 5 10.500
Aut. Software DIV-ontwikkelingen 75.000 5 15.750
Aut. Software Robotisering tools 50.000 5 10.500
Sub-totaal nieuwe investering 206.000 43.260 0
INVESTERINGEN BWRI Bedrag Afschrijving termijn Kapitaal lasten vanaf 2023 Kapitaallasten vanaf 2024
Wagenpark Werkbedrijf Bus 76-VPT-5 55.000 10 6.050
Wagenpark Werkbedrijf Bus 50-BY-SZ 55.000 10 6.050
Machines Borstelmachines 12.000 5 2.520
Machines Stapelaars 20.000 5 4.200
Machines Machines confectie/TDM 10.500 5 2.205
Inventaris Buffetkoeling + bain marie 15.000 10 1.650
Inventaris Keukenapparaten Kantine + werktafels TDM 29.000 10 3.190
Machines Graveermachine 20.000 5 4.200
Sub-totaal Vervangingsinvestering 216.500 30.065 0
Grasmaaier Grasmaaier groen 30.000 8 4.050
Machines Hoogheffers Varia en TDM 14.000 5 2.940
Machines Plakmachines Varia en TDM 13.000 5 2.730
"vrij te besteden" Budget voor onvoorziene investeringen 25.000 5 5.250
Sub-totaal nieuwe investering 82.000 14.970 0
Schaftwagens 47.500 16 3.444
Sub-totaal (nieuw) met andere dekking 47.500 3.444 0
Totaal investeringen 2022 Vervanging 1.761.500 215.540 38.475
Nieuw 1.817.000 205.137 0
Totale nieuwe en vervangingsinversteringen in activamodule 3.578.500 420.676 38.475
Totale inversteringen met andere dekking 3.556.756 118.804 43.333
Totale van alle nieuwe en vervangingsinvesteringem 7.135.256 539.480 81.808