4.1 Overzicht baten en lasten per programma

Bedragen x €1.000
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
Dorpen en wijken 39.450 39.317 39.358 37.909 38.143 38.189
Sociaal 122.228 124.719 125.776 122.523 124.517 126.352
Economie 18.527 20.166 18.252 18.140 17.235 17.175
Dienstverlening 3.875 3.500 2.491 2.360 2.556 2.598
Bestuur en bedrijfsvoering 32.704 34.915 35.356 36.255 36.795 37.515
Gevolgen gas- en zoutwinning 7.698 40.266 23.719 9.999 4.895 3.838
Totaal Lasten 224.481 262.882 244.951 227.187 224.142 225.667
Baten
Dorpen en wijken 16.864 16.405 15.707 15.667 15.749 15.749
Sociaal 41.947 37.772 38.048 37.999 38.026 37.969
Economie 9.583 10.517 8.661 8.192 7.188 7.244
Dienstverlening 611 711 715 765 914 914
Bestuur en bedrijfsvoering 145.623 153.868 155.922 155.663 158.180 161.436
Gevolgen gas- en zoutwinning 7.501 39.298 23.549 9.881 4.773 3.713
Totaal Baten 222.129 258.572 242.602 228.166 224.828 227.025
Saldo voor bestemming -2.352 -4.311 -2.350 980 687 1.358
Stortingen
Sociaal 1.000 4.646 1.027 1.027 1.027 1.027
Bestuur en bedrijfsvoering 2.924 1.670 0 0 0 0
Totaal Stortingen 3.924 6.316 1.027 1.027 1.027 1.027
Onttrekkingen
Dorpen en wijken 710 1.299 148 7 7 7
Sociaal 3.736 8.869 3.621 138 129 129
Economie 628 329 13 13 13 13
Bestuur en bedrijfsvoering 3.522 2.071 141 141 70 16
Totaal Onttrekkingen 8.596 12.568 3.924 299 219 165
Totaal mutatie reserves 4.672 6.251 2.897 -727 -808 -862